top of page
20200627_024905_edited.jpg

Om

Psykologyrket innebär ständig utveckling och det är något jag trivs med. Ju mer jag lär mig, desto mer ödmjuk känner jag mig inför mötet med människor som söker min hjälp. Det kan röra sig om enskilda individer, par, familjer eller organisationer. Den röda tråden är att de mänskliga behoven inte skiljer sig i stora drag och kunskapen om hur man uppnår förändring kan användas i skilda sammanhang. 

Min roll är att vägleda till förståelse, meningsfullhet, motivation och förändring. Det kan röra sig om problem i relationer, stressrelaterad ohälsa, utmattning, prestationsångest, depression, ångest, trauma, kris, sorg, fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom, stress, svårigheter att hantera känslor och destruktiva beteenden, eller annat. 

Jag har en integrativ utbildning d.v.s. att jag har studerat olika terapimetoder, men huvudsakligen är jag skolad inom Kognitiv- Beteendeterapi - KBT och dess nyare tillämpningar ACT, compassionfokuserad terapi och mindfulnesstekniker. Jag anpassar metod efter behoven. 

 

Förändring sker när du känner dig sedd och lyssnad till och får hjälp att uppnå en större förståelse för hur du fungerar i ett sammanhang och att du får stöttning i att hitta lösningar, växer i tron på dina styrkor och uppnår en större känsla av mening och riktning i livet. 

20200225_153755_edited_edited_edited_edi
gren_edited_edited.png
Erfarenhet

2009 tog jag examen som psykolog med klinisk inriktning på Universidad de Santiago de Compostela i Spanien.

2011 var jag tillbaka i Sverige och fick svensk legitimation. 

Jag har dubbelkompetens som spansk och svensk psykolog och har interkulturell förståelse för spansk och latinamerikansk kultur. Ofrezco mis servicios como psicóloga en español. Leed más: 

Jag har varit verksam som: 

 

 • Kursledare: Psykiatri för andra professioner inom vård och omsorg. Spanien.

 • Psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Värmland.

  • Psykologisk behandling, familjeinriktade insatser, barnpsykiatriska bedömningar samt neuropsykiatriska utredningar. Implementering av en KBT-baserad gruppbehandling, Cool Kids.

 • Behandlare på Internetpsykiatrin med internetförmedlad KBT, ordinarie verksamhet samt inom forskningsprojekt (Behandlingar för social fobi, samt insomni). Region Stockholm. 

 • Behandlande psykolog utifrån ERP på Mottagningen för Tvångssyndrom. Individuellt samt grupp. Region Stockholm. 

 • Multimodal rehabilitering för smärta och utmattningssyndrom. PBM, Stockholm. 

  • Bedömning, behandling individuellt samt grupp och olika föreläsningar. ​

  • Psykologisk behandling inom företagshälsovård.

  • Ledande roll i ett projekt inom utvecklingen av företagets Telehealth-tjänster. PBM Executive.

 • Primärvård vårdcentral, Region Värmland. Psykologisk behandling, verksamhetsutveckling samt handledning. 

 • Primärvård Mindler, psykologisk behandling via internet. 

 • Konsult inom skola. Utredning, bedömning, handledning, stödåtgärder åt elever. Högstadiet, gymnasiet och yrkeshögskola. 

 • Psykoterapi. Handledning. Föreläsare. Konsult. Skribent. Översättare. Korrekturläsare.

bottom of page