top of page

Vid förfrågningar om psykoterapi kan du boka via kontaktformuläret.  Jag erbjuder videosamtal via säker, krypterad videolänk som är speciellt anpassad för terapi, telefonkontakt eller besök på min mottagning i Sunne i Värmland, så skriv i ditt meddelande vilket slags besök det rör sig om. Eftersom jag är tvåspråkig erbjuder jag även samtal på spanska. 

Vi definierar dina behov vid vår första kontakt. Integrativ terapi och MI, KBT, ACT, Compassionfokuserad terapi, mindfulnessbaserade tekniker och fokus på anknytning, relationsmönster samt problemlösning.

Jag erbjuder även möjlighet till samtal och naturbaserade interventioner i skogen och vid sjö. Enskilt läge och interventioner anpassade utefter behov. Läs mer på skogspsykologen. 

 

För privatpersoner är taxan1300 kr/session. Vård är en momsfri tjänst. 

 

Jag erbjuder handledning för personal och ledningsansvariga inom skola, vård, omsorg och andra yrkesområden, där kunskap om människors fungerande kan komma till nytta för verksamheten. Handledningen kan också ha till syfte att förbättra kommunikationen och samarbetsförmågan inom arbetslag. 

Att förstå människors olika behov och att nå fram med hjälp av en god kommunikation, kan underlätta samarbetet och bidra till fungerade arbetsgrupper. 

Exempel på olika områden jag föreläser om: ​

  • Stress och återgång till arbete. Stöd vid sjukskrivningar och arbetsrehabilitering. 

  • Hållbar arbetsmiljö: Hur vi bygger upp hållbara arbetsplatser och arbetar preventivt mot skadlig stress och samarbetsproblem.

  • Medmänskliga organisationer: Om hur medkänsla kan främja inre drivkraften och skapa en behovsstyrd organisation.

  • Hur vi kan sova bättre: En föreläsning om sömnens betydelse för hälsan och hur sömnproblem kan åtgärdas. 

  • Människan i sin naturliga miljö. Om människans naturliga fungerande och hur vi kan fungera och anpassa oss till i vår moderna miljö.

  • Medkänslans psykologi. Om hur compassion och ökad medkänsla kan öka välmåendet. 

  • Mindfulness som hjärngympa. Olika sätt att öka medveten närvaro för att uppnå ett bättre välbefinnande, minskad stress, minskad oro och ökad koncentration. 

Utbildning

Jag har erfarenhet av att leda utbildningar i psykiatri för andra professioner inom vård och omsorgsverksamhet. Jag tar gärna emot förfrågningar om utbildningar som kan designas efter era behov. 

Skribent och inspiratör

Behöver du en skribent till ditt företag? Jag tar skrivuppdrag, korrekturläser och faktagranskar text inom psykologiområdet.

En sak som ger mig energi är att inspirera till ökad kunskap om psykologi i allmänhet, om människans potential i synnerhet och vår inneboende förmåga till utveckling samt hur vi kan uppnå ett meningsfullare liv med en bättre livskvalitet. Språket är länken mellan mitt och ditt hjärta och jag älskar att dansa på den linan genom skriven text, talat ord eller via sociala medier. Många berättar, att det jag delar, inspirerar dem och är lärorikt, lätt att förstå och att jag skriver vackert. Ja, givetvis finns det en författare i mig som gärna tittar ut så ofta den får.

 

Psykologer arbetar med språk och kommunikation.  Vi vet lite, om nästan allt, om hur människor fungerar.  Det är helt enkelt ett av de mest inspirerande yrken som finns, som öppnar upp många möjliga vägar. 

Jag har praktiserat meditation i nästan hela mitt liv. Att meditera är något vi kan lära oss men jag skulle också vilja avdramatisera det hela med att informera att troligtvis så mediterar du redan utan att du lägger märke till det. Stunder av koncentrerad stillhet uppstår automatisk under dagen och hjärnan aktiverar då alpha- och thetavågor. Att lära sig att kunna göra detta med vilja, kan öka ditt välmående och din förmåga att klara av yttre och inre stressorer.

 

Vi besväras alla av en ständigt stridande ström av tankar och det finns mycket att lära sig om man får en ökad förståelse för hur man kan förhålla sig till detta och kunna hitta vila i varsevarandet.

Meditation behöver inte vara flummigt. Vi skulle behöva öva oss mer på mental gympa. Genom några enkla steg kan alla lära sig att meditera och hitta mer närvaro. 

Jag ser fördelar med att öva meditation och mindfulness ute i naturen. Mer om det under Skogspsykologen (klicka på bilden för genväg). 

20200626_090742_edited_edited.jpg
bottom of page